DIS-Norge
 
  English Norsk  

Styret i Slekt og Data Sande

 

Tillitsvalgte og funksjonærer i Slekt og Data Sande:

Verv Navn e-post
Leder Syvertsen, Anne-Grethe agsyvertsen@gmail.com
Nestleder Hauge, Inger-Lise Sjødal lisha@online.no
Kasserer Galleberg, Tone tone.galleberg@ebnett.no
Styremedlem Olaussen, Kjell kjello@ebnett.no