DIS-Norge
 
  English Norsk  

Svarstad kirke

Svarstad kirke

  • Bygget i 1657
  • Langkirke laftet av grovt tømmer
  • Første kirke trolig reist like før år 1200
  • Altertavle fra 1664 Nytt våpenhus og tårn bygget i 1866-67
  • Restaurert i 1997
  • Orgel fra 1980. Satt opp av Nils Hammarberg fra Gøteborg.
  • Mekanisk sløyfeladeorgel med 14 stemmer og 2 manualer

 

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Larvik
Prestegjeld: Lardal

 

 Alle foto: Willy Fredriksen