DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tanum kirke

Tanum kirke

 

Tanum kirke er en langkirke oppført i stein fra 1200. Den har 250 plasser. Arkitekt for restaureringen i 1850 var Haldor Børve. Tanum kirke er en steinkirke i tidlig romansk stil. Det finnes spor etter eldre stavkirke. Tanum kirke har gammelt inventar, for eksempel døpefront i gotlandsk sandstein fra 1250-årene og klokkerstol i renessansestil fra 1591. Altertavlen ble malt av Eilif Petersen i 1890-årene. Kirken er viet til St. Olav.
Kilde: Wikipedia - Tanum kirke (Larvik)
Stavernguiden - Tanum kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Larvik
Fellesråd: Larvik
Kirkene i Larvik
Menighet: Tanum

   

Alle foto: Willy Fredriksen