DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tjølling kirke

Tjølling kirke

 

 

Tjølling kirke ligger i Larvik kommune i Vestfold.

Kirken ligger på et sted som i middelalderen har vært et lokalt maktsentrum for søndre Vestfold. Gården Huseby ligger nær ved. Man regner med at det er en sammenheng mellom denne gården og markedsplassen Kaupang. Stedet var trolig en hedensk sentralhelligdom i førkristen tid. Tjølling kirke er en basilika, den eneste av denne type i Vestfold utenom Tønsberg.

Det var trolig Sigurd Jorsalfare som bygget den tidlig på 1100-tallet. Kirken ble restaurert i 1860.
Kilde: Wikipedia - Tjølling kirke
VisitNorway - Tjølling kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Larvik
Fellesråd: Larvik
Kirkene i Larvik
Menighet: TjøllingSoluret på veggen

Alle foto: Willy Fredriksen