DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tjøme kirke

Tjøme kirke

 

Tjøme kirke er en langkirke i nygotisk stil. Den er bygget i stein og tegl. Også stein fra den forrige kirken som ble revet 1865 er benyttet. Arkitekt Anders Thorød tegnet kirken, mens byggekomiteen bestod av Tjøme-skipsrederne Ole Larsen Røed og Lars Bache. Tjøme kirke ble vigslet 12. september 1867.

Mange elementer fra den gamle steinkirken er bevart. Kirkeklokkene og de viktigste utsmykningselementene som altertavle, prekestol med oppgang, døpefont, krusifikset, maleriene i galleribrystvernsfyllingene, skipsmodeller, andre utsmykningsgjenstander er over tid satt inn i den nye kirken. De siste gjenstandene kom på plass i forbindelse med restaureringen i 1949-1950. Kirken er senere restaurert i 1991 og sist i 2006, i forbindelse med kirkens 140 års jubileum.

Kilde: Tjøme kommune - Tjøme kirke (nettsider virker ikke) og Brosjyre: Tjøme kirke 140 år
Wikipedia - Tjøme kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Tønsberg Domprosti
Fellesråd: Tjøme
Menighet: Tjøme

 

   

Alle foto: Willy Fredriksen