DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tønsberg

DIS-Vestfold har inngått et samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg bibliotek om et prosjekt hvor man tar sikte på å digitalisere ulike kommunale kilder som telefonregistre, valgmanntall, skattelikningsprotokoller, adressebøker i sær for perioden 1900 til 1950. Kilder nyere enn 1936 vil ikke bli lagt ut i søkbar form, men kun som ebøker i pdf-format. På dette vis vil det bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke.

Flippingbook presentasjoner:

 

 

Th. Marthinsens sølvvarefabrikk,
lønningsprotokoller/kort 
1931 1. halvår

Th. Marthinsens sølvvarefabrikk,
lønningsprotokoller/kort
1931 2. halvår

N. Bugge, mannskaper A-Bo 1910-1940
N. Bugge, mannskaper A-Bo
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0001
N. Bugge, mannskaper Br-Gul 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Br-Gul
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0002
N. Bugge, mannskaper Gun-Haa 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Gun-Haa
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0003
N. Bugge, mannskaper I-Knutsen 1910-1940
N. Bugge, mannskaper I-Knutsen
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0004
N. Bugge, mannskaper Knutsen-Ness 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Knutsen-Ness
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0005
N. Bugge, mannskaper Ni-Qo 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Ni-Qo
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0006
N. Bugge, mannskaper Raa-Aas 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Raa-Aas
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0007
Tønsberg stuertskole,  karakterprotokoller 1907-1916

Tønsberg stuertskole,
karakterprotokoller 1907-1916

Tønsberg stuertskole,  karakterprotokoller 1932-1942
Tønsberg stuertskole, 
karakterprotokoller 1932-1942
Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - Eksamensprotokoll
1918-1938
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1922-1939
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1922-1939
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1923-1940
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1923-1940
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1924-1938
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1924-1938
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1938-1944
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1938-1944
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1923-1930
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1923-1930
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1930-1940
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1930-1940
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1924-1937
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1924-1937
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1937-1943
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1937-1943
    Bjørn Farmann vg skole eksamensprotokoll 1908-1948
Bjørn Farmann vg skole
eksamensprotokoll 1908-1948

 
Folketelling 1815, Slagen Søndre Ness
Folketelling 1815 
Slagen Søndre Ness

 
Folketelling 1815 Tønsberg, Søndre -Mellom og Nordre Rode
Folketelling 1815
Tønsberg, Søndre -Mellom og
Nordre Rode
Tønsberg Byfogd - Passjournal 1855-1904
Tønsberg Byfogd -
Passjournal 1855-1915
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1880-1893

 
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1909-1922
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1884-1889
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1889-1891
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1891-1893
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1893-1895
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1895-1896
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1896-1897
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1897-1899
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1899-1901
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1901-1904
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1932-1939
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1913-1921
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1921-1932
Greveskogen videregående skole Elevregister 1889-1893
Greveskogen vg skole
Elevregister 1889-1893

 
Greveskogen videregående skole Elevregister 1894-1909
Greveskogen vg skole
Elevregister 1894-1909

 
Greveskogen videregående skole Elevregister 1891-1912
Greveskogen vg skole
Elevregister 1891-1912

 
Tønsberg Forsorgvesen -  Kopibog for Hjemstavnsforklaringer
Tønsberg Forsorgvesen - 

Kopibog for Hjemstavns-
forklaringer
01.01.1887 - 19.04.1890

 

Skattelister og manntall (PDF-filer):

Bye-skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1793

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:3 Mb
Dokumentasjon

Bye-skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1794

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:9 Mb
Dokumentasjon

Bye-skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1798

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:7 Mb
Dokumentasjon

 

Bye skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1820

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:10 Mb
Dokumentasjon

 

Bye skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1825

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:10 Mb
Dokumentasjon

 

Skattelikningen for Tønsberg
1913

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:9 Mb
Dokumentasjon

Det statsborgerlige manntall for Tønsberg 1927

Det statsborgerlige manntall
for Tønsberg 1927

Søkbar tekst
Filstørrelse:11 Mb
Dokumentasjon

Det statsborgerlige manntall for Tønsberg 1930

Det statsborgerlige manntall
for Tønsberg 1930

Søkbar tekst
Filstørrelse:17 Mb
Dokumentasjon

Det kommunale manntall for Tønsberg 1931

Det kommunale manntall
for Tønsberg 1931

Søkbar tekst
Filstørrelse:18 Mb
Dokumentasjon

Det statsborgerlige manntall for Tønsberg 1936
Det statsborgerlige manntall
for Tønsberg 1936

Søkbar
Filstørrelse:21 Mb
Dokumentasjon

Det statsborgerlige manntall for Tønsberg 1949
Det statsborgerlige manntall
for Tønsberg 1949

Søkbar
Filstørrelse:19 Mb
Dokumentasjon

Det kommunale manntall for Tønsberg 1951
Det kommunale manntall
for Tønsberg 1951

Ikke søkbar
Filstørrelse: 39 Mb
Dokumentasjon

     

 

Adressebøker og telefonkataloger (PDF-filer):

 Telefonkatalog for Tønsberg og omegn 1958-59
Telefonkatalog for Tønsberg og
omegn 1958-59

Dokumentasjon
   
     

 

 

Handelsborgerbrev og fortegnelser over yrkesutøvere:

 
Specification over Tønsbergs Høkere
og Værtshusmænd i juli maaned 1791
og andre innkomne breve fra
Tønsberg og Holmestrand

 
   
     

 

Skoleprotokoller (PDF-filer):

Fortegnelse - 1851 Tønsbergs borgerskole
Fortegnelse - 1851
Tønsbergs borgerskole

Ikke søkbar
Filstørrelse:11 Mb
Dokumentasjon 
 Tønsberg almueskole mandtalls- protokoll 1820-1848
Tønsberg almueskole mandtalls-
protokoll 1820-1848

Ikke søkbar
Filstørrelse:34 Mb
Dokumentasjon
 Tønsberg almueskole mandtalls- protokoll 1859-1872
Tønsberg almueskole mandtalls-
protokoll 1859-1872

Ikke søkbar
Filstørrelse:48 Mb
Dokumentasjon

 
Protokol for Indskrivning af
begyndere i Tønsberg
almueskole_1886-1916

Ikke søkbar
Filstørrelse: 37,9 Mb
Dokumentasjon

   

 

 

Fattigvesen og helsevesen (pdf-filer):

 
Tønsberg Fattigcomission -
Hjemstavnsforklaringer 1873-1888

Ikke søkbar
Filstørrelse:60,4 Mb
Dokumentasjon