DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tønsberg

DIS-Vestfold har inngått et samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg bibliotek om et prosjekt hvor man tar sikte på å digitalisere ulike kommunale kilder som telefonregistre, valgmanntall, skattelikningsprotokoller, adressebøker i sær for perioden 1900 til 1950. Kilder nyere enn 1936 vil ikke bli lagt ut i søkbar form, men kun som ebøker i pdf-format. På dette vis vil det bli tilgjengeliggjort en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke.

Flippingbook presentasjoner:

 

     

Sem Kommune -
Skatteligningen 1949-50

Th. Marthinsens sølvvarefabrikk,
lønningsprotokoller/kort 
1931 1. halvår

Th. Marthinsens sølvvarefabrikk,
lønningsprotokoller/kort
1931 2. halvår

N. Bugge, mannskaper A-Bo 1910-1940
N. Bugge, mannskaper A-Bo
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0001
N. Bugge, mannskaper Br-Gul 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Br-Gul
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0002
N. Bugge, mannskaper Gun-Haa 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Gun-Haa
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0003
N. Bugge, mannskaper I-Knutsen 1910-1940
N. Bugge, mannskaper I-Knutsen
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0004
N. Bugge, mannskaper Knutsen-Ness 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Knutsen-Ness
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0005
N. Bugge, mannskaper Ni-Qo 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Ni-Qo
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0006
N. Bugge, mannskaper Raa-Aas 1910-1940
N. Bugge, mannskaper Raa-Aas
1910-1940
Arkivsted: N. Bugge AS -
VEMU/Pa-258
Arkivportalen: VEMUA1326PPaPaaL0007
Tønsberg stuertskole,  karakterprotokoller 1907-1916

Tønsberg stuertskole,
karakterprotokoller 1907-1916

Tønsberg stuertskole,  karakterprotokoller 1932-1942
Tønsberg stuertskole, 
karakterprotokoller 1932-1942
Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - Eksamensprotokoll
1918-1938
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1922-1939
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1922-1939
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1923-1940
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1923-1940
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1924-1938
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1924-1938
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1938-1944
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1938-1944
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1923-1930
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1923-1930
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1930-1940
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1930-1940
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1924-1937
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1924-1937
Tønsberg Maritime Videregående Skole - karakterprotokoll 1937-1943
Tønsberg Maritime Videregående
Skole - karakterprotokoll
1937-1943
    Bjørn Farmann vg skole eksamensprotokoll 1908-1948
Bjørn Farmann vg skole
eksamensprotokoll 1908-1948

 
Folketelling 1815, Slagen Søndre Ness
Folketelling 1815 
Slagen Søndre Ness

 
Folketelling 1815 Tønsberg, Søndre -Mellom og Nordre Rode
Folketelling 1815
Tønsberg, Søndre -Mellom og
Nordre Rode
Tønsberg Byfogd - Passjournal 1855-1904
Tønsberg Byfogd -
Passjournal 1855-1915
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1880-1893

 
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1909-1922
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1884-1889
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1889-1891
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1891-1893
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1893-1895
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1895-1896
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1896-1897
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1897-1899
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1899-1901
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1901-1904
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen - 
Medlemsprotokoll 1932-1939
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1913-1921
Losje Aftenstjernen - Medlemsprotokoll
Losje Aftenstjernen -
Medlemsprotokoll 1921-1932
Greveskogen videregående skole Elevregister 1889-1893
Greveskogen vg skole
Elevregister 1889-1893

 
Greveskogen videregående skole Elevregister 1894-1909
Greveskogen vg skole
Elevregister 1894-1909

 
Greveskogen videregående skole Elevregister 1891-1912
Greveskogen vg skole
Elevregister 1891-1912

 
Tønsberg Forsorgvesen -  Kopibog for Hjemstavnsforklaringer
Tønsberg Forsorgskontor - 

Kopibog for Hjemstavns-
forklaringer
01.01.1887 - 19.04.1890

Tønsberg Forsorgskontor -
Hjemstavnsforklaringer -
Register 1887-1891

Tønsberg Forsorgskontor -
Hjemstavnsforklaringer
1890-1891

Tønsberg Forsorgskontor -
Hjemstavnsforklaringer
1890-1891 - bilag

Tønsberg Forsorgskontor -
Hjemstavnsforklaringer
1897-1905

Tønsberg Forsorgskontor -
Hjemstavnsforklaringer
1905 - 1910

 

Tønsberg politistasjon  -
Flytteprotokoll nr. 1
1901-1905

Tønsberg politistasjon  -
Flytteprotokoll nr. 2
1906-1911

Tønsberg politistasjon  -
Flytteprotokoll nr. 3
1911-1916

Tønsberg politistasjon 
- Flytteprotokoll nr. 4
1917-1921

   

 

Skattelister og manntall (PDF-filer):

Bye-skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1793

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:3 Mb
Dokumentasjon

Bye-skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1794

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:9 Mb
Dokumentasjon

Bye-skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1798

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:7 Mb
Dokumentasjon

 

Bye skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1820

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:10 Mb
Dokumentasjon

 

Bye skats mandtal udi Tønsberg
for aar 1825

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:10 Mb
Dokumentasjon

 

Skattelikningen for Tønsberg
1913

Ikke søkbar tekst
Filstørrelse:9 Mb
Dokumentasjon

Det statsborgerlige manntall for Tønsberg 1927

Det statsborgerlige manntall
for Tønsberg 1927

Søkbar tekst
Filstørrelse:11 Mb
Dokumentasjon

Det statsborgerlige manntall for Tønsberg 1930

Det statsborgerlige manntall
for Tønsberg 1930

Søkbar tekst
 

Det kommunale manntall for Tønsberg 1931

Det kommunale manntall
for Tønsberg 1931

Søkbar tekst
Filstørrelse:18 Mb
Dokumentasjon

Det statsborgerlige manntall for Tønsberg 1936
Det statsborgerlige manntall
for Tønsberg 1936

Søkbar
Filstørrelse:21 Mb
Dokumentasjon

Det statsborgerlige manntall for Tønsberg 1949
Det statsborgerlige manntall
for Tønsberg 1949

Søkbar

Det kommunale manntall for Tønsberg 1951
Det kommunale manntall
for Tønsberg 1951

Søkbar

     

 

Adressebøker og telefonkataloger (PDF-filer):

 Telefonkatalog for Tønsberg og omegn 1958-59
Telefonkatalog for Tønsberg og
omegn 1958-59

Dokumentasjon
   
     

 

 

Handelsborgerbrev og fortegnelser over yrkesutøvere:

 
Specification over Tønsbergs Høkere
og Værtshusmænd i juli maaned 1791
og andre innkomne breve fra
Tønsberg og Holmestrand

 
   
     

 

Skoleprotokoller (PDF-filer):

Fortegnelse - 1851 Tønsbergs borgerskole
Fortegnelse - 1851
Tønsbergs borgerskole

Ikke søkbar
Filstørrelse:11 Mb
Dokumentasjon 
 Tønsberg almueskole mandtalls- protokoll 1820-1848
Tønsberg almueskole mandtalls-
protokoll 1820-1848

Ikke søkbar
Filstørrelse:34 Mb
Dokumentasjon
 Tønsberg almueskole mandtalls- protokoll 1859-1872
Tønsberg almueskole mandtalls-
protokoll 1859-1872

Ikke søkbar
Filstørrelse:48 Mb
Dokumentasjon

 
Protokol for Indskrivning af
begyndere i Tønsberg
almueskole_1886-1916

Ikke søkbar
Filstørrelse: 37,9 Mb
Dokumentasjon

   

 

 

Fattigvesen og helsevesen (pdf-filer):

 
Tønsberg Fattigcomission -
Hjemstavnsforklaringer 1873-1888

Ikke søkbar
Filstørrelse:60,4 Mb
Dokumentasjon