DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tønsberg Domkirke

Tønsberg domkirke

 

I et kommunestyremøte 2. mai 1855 ble det besluttet at det skulle reises en ny kirke på den gamle Lavranskirkens grunn (St. Laurentii), delvis på ruinene av den gamle middelalderkirken. Denne kirken ble revet i årene 1811-14. Tegninger til den nye kirken ble utført av stadskonduktøren i Kristiania, Christian Heinrich Grosch.

Byggingen av kirken ble ledet av ingeniørmajor Paul Thrane, og 19. desember 1858 ble Tønsberg kirke innviet av Kristianias biskop Jens Lauritz Arup. Festmiddagen etter innvielsen ble holdt i Svend Foyns hjem, like over gaten for kirken.

Kirken er en langkirke bygget i upusset rød tegl, utført i en enkel, nygotisk stil. Den har et høyt midtskip flankert av to lavere sideskip, adskilt fra midtskipet med to søylerader. Øvre del av kirketårnet er oktogonalt, en form som videreføres i spiret. Etter at Tunsberg bispedømme ble opprettet i 1948 har kirken fungert som domkirke.
Kilde: Murarkitektur i Tønsberg: Tønsberg Domkirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Tønsberg Domprosti
Fellesråd: Kirkene i Tønsberg og Tønsberg
Menighet: Tønsberg Domkirke