DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tre skoleprotokoller

Siste tilskudd av digitaliserte kilder er tre protokoller fra hver sin Vestfoldby, Larvik, Sandefjord og Tønsberg. 
Alle tre er skoleprotokoller, hvorav to av dem dekker maritime skoler.  

Larviks kommunale Middelskole - Elevregistre 1906-1909

Larviks kommunale Middelskole
Elevregistre 1906-1909
Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931

Eksamensprotokoll for Sandefjords sjømandsskole 1917-1931
Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938

Tønsberg Maritime Videregående Skole - Eksamensprotokoll 1918-1938