DIS-Norge
 
  English Norsk  

Våle kirke

 Våle kirke

 

Våle kirke er en middelalderkirke bygget engang på 1100-tallet. Kirken er bygget i stein. Mest trolig var det håndverkere fra Danmark og Tyskland som bygde kirken. Kirkene i Vestfold bærer preg av påvirkning fra både Tyskland og England. Kirken er i romansk stil med rundbuer i vinduer og portaler. Da Våle kirke sto ferdig på 1100-tallet engang, hadde den ikke tårn med våpenhus. Sakristi var det heller ikke. Høyt oppe på veggen i skip og kor var det noen smale glugger som slapp inn litt dagslys. Kirken hadde trolig takrytter (klokketårn) midt på skipet, i likhet med andre middelalderkirker i Vestfold for eksempel i Hof, Borre, Sem og Ramnes.

Store endringer
Kirken gjennomgikk to store reparasjoner eller fornyelser i årene 1683 til 1747 og det var sannsynligvis under disse reparasjoner at kirken ble forlenget med 8 meter. Mye tyder på at det var da sakristiet mot øst ble bygget og apsis ble fjernet. Våle kirke ble viet til St. Olav og det skjedde på St. Sunnivas dag, den 8. juli ifølge Biskop Eysteins jordebok. Pussig er det at man vet den eksakte dato, men ikke årstallet, det samme gjelder også for Ramnes kirke. Våle kirke gjennomgikk en total innvendig oppussing i 2004 - 2006. Etter nøye forarbeid med blant annet avskrapninger gjennom forskjellige lag med farger kom man fram til at kirken i sin helhet kunne tilbakeføres til slik den var i forbindelse med oppussingen på 1870-tallet. Bildet til venstre viser interiør før oppussingen (t.h. interiør april 2006)

Kilde: Våle kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Re og Kirken i Re
Menighet: Våle

 Alle foto: Willy Fredriksen