DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vivestad kirke

Vivestad kirke

 

Den eldste av kirkene i Re, Vivestad, har temmelig sikkert vært en stavkirke. Den finnes omtalt i biskop Eysteins jordebok og var viet til Peter og Paul. Fra denne middelalderkirke finnes intet bevart.I 1628 ble det oppført en tømmerkirke som antakelig etterfulgte den nedrevne stavkirken. Denne tømmerkirke var en ganske enkel bygning med stort kraftig tårn foran vestgavlen og avlangt firkantet skip med galleri og kor. Den rommet ca. 100 sitteplasser. Denne tømmerkirken brente i 1911 og den nuværende kirken ble bygget i 1913-14. I 1970-årene gjennomgikk Vivestad kirke en storreparasjon utvendig.

Kilde: Vivestad kirke

Bispedømme: Tunsberg
Prosti: Nord-Jarlsberg
Prestegjeld: Re og Kirken i Re
Menighet: Vivestad

 Alle foto: Willy Fredriksen